WEBSITE THERIGHTESCAPE.COM

PRIVACY VERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor The Right Escape. Deze privacy verklaring bevat informatie over de persoonlijke informatie dat The Right Escape verzameld, en de manieren waarop The Right Escape de persoonlijke informatie gebruikt.

VERZAMELING VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

The Right Escape kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
  • informatie over uw gebruik van deze webzijde
  • informatie die u verstrekt om je te registreren op de webzijde
  • informatie over transacties via deze website
  • informatie die u verstrekt in het kader van een abonnement onderschrijving op de diensten van deze website
  • alle andere informatie die u aan The Right Escape overmaakt.

GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

The Right Escape kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
  • het beheren deze website
  • persoonlijke aanpassing van de website voor u
  • toestaan ​​toegang tot en gebruik van de website diensten
  • informatie publiceren over u op de website
  • het versturen van commerciële informatie

Wanneer The Right Escape uw persoonsgegevens aan haar agenten of onderaannemers, voor deze doeleinden bekend maakt, zal de agent of onderaannemer verplicht worden dat ze de persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacy statement.
In aanvulling op de redelijkerwijs en noodzakelijke doeleinden elders bovenvermeld, kan The Right Escape uw persoonlijke gegevens voor zover die nodig is om dit te doen door de wet, in verband met een gerechtelijke procedure of toekomstige juridische procedures, en om vast te stellen, uit te oefenen of hun wettelijke rechten te verdedigen.

CORRECTE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

The Right Escape neemt technische en organisatorische maatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
The Right Escape slaat al uw persoonlijke informatie op zijn computers offline.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVINGEN VAN DE DATA

De informatie die The Right Escape verzamelt kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen worden tussen eenderwelk van de landen waarin The Right Escape werkt om het gebruik van de informatie, in overeenstemming met dit privacy-beleid, mogelijk te maken.
Bovendien zullen Uw persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie op de website worden gepubliceerd en zijn over de hele wereld beschikbaar.
U gaat akkoord met dergelijke grensoverschrijdende doorgifte van persoonlijke informatie.

AKTUALIZATIE VAN DEZE VERKLARING

The Right Escape kan dit privacybeleid aanpassen door het plaatsen van een nieuwe versie op deze website.
U dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen u bekend bent met de wijzigingen.

ANDERE WEBSITES

Deze website bevat links naar andere websites.
The Right Escape is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van eender welke derde partij.

KONTAKTEREN VAN THE RIGHT ESCAPE

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of behandeling door therightescape.com van uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar:

Luik, 30 maart 2017