WEBSITE THERIGHTESCAPE.COM

COPYRIGHT MELDING

Copyright © 2016 - 2021 , The Right Escape, Luik - België

EIGENDOM VAN HET AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op deze website en het materiaal (inclusief zonder beperking VAN tekst, computercode, artwork, foto's, afbeeldingen, muziek, audio materiaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) op deze website is eigendom van The Right Escape [ en haar licentiegevers].

COPYRIGHT LICENTIE

The Right Escape verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve royaltyvrije herroepbare licentie om:
  • bekijken deze website en het materiaal op deze website op een computer of mobiel apparaat via een web browser;/li>
  • kopiëren en opslaan van deze website en het materiaal op deze website, in HET cache geheugen van uw browser;
  • afdrukken van pagina's van deze website voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
The Right Escape verleent u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle rechten zijn voorbehouden.

Ter voorkoming van twijfel, je mag niets aanpassen, wijzigen, veranderen, transformeren, te publiceren, te verspreiden, te herverdelen, uitzenden, heruitzending of vertonen in het openbaar van deze website of het materiaal op deze website (in welke vorm of media) zonder een voorafgaand schriftelijke toestemming van The Right Escape.

DATA MINING

TDe geautomatiseerde en / of systematische verzameling van gegevens van deze website is verboden.

MACHTIGINGEN

U kunt toestemming vragen om het materiaal met auteursrecht op deze website te gebruiken door te schrijven naar webmaster(arobe)therightescape.com.

HANDHAVING VAN HET AUTEURSRECHT

The Right Escape neemt de bescherming van haar auteursrecht zeer serieus.

Als The Right Escape ontdekt dat u haar materialen met auteursrechten hebt gebruikt in strijd met de vergunning hiervoor, kan The Right Escape juridische stappen ondernemen tegen u op zoek naar een schadevergoeding en een rechterlijk bevel om te stoppen met het gebruik van die materialen. Je zou ook kunnen worden veroordeeld tot de juridische kosten.

Als u op de hoogte bent van het gebruik van onrechtmatig beschermd materiaal van The Right Escape, dat in strijd is met de auteursrechtelijk besherming of kan de vergunning hiervoor in strijd zijn, meld dit dan via e-mail aan webmaster(arobe)therightescape.com.

INBREUKMASKEND MATERIAAL

Als u op de hoogte komt van enig materiaal op de website dat u gelooft een inbreuk maakt op uw auteursrecht of enige auteursrecht van een andere persoon, meld dit dan via e-mail naar